Titel Farmarflickans blomsterkung
År 2001
Besättning symfoniorkester
Duration ca 12 min
Beställ noter Svensk Musik

Lyssna och följ med i noterna nedan!
Musiken börjar två takter innan notexemplet nedan följer.